Josef Svátek (1835-1897)
Český novinář, prozaik a kulturní historik. Vystudoval reálku (1854) a techniku (1858), ale věnoval se žurnalistice a historii. Byl vrstevníkem májovců, v mládí se přátelil s Adolfem Heydukem. Psal pro 'Pražské noviny' a pro 'Prager Zeitung', redigoval 'Pražský deník'. Měl téměř neomezený přístup k archivním pramenům, byl autorem populární beletrie z českých dějin (o mocenské síti jezuitů v Evropě a v Čechách, o stavovském povstání a o pobělohorských represích, o revoluci v roce 1848 a o májovém spiknutí) a kulturně-historických studií. Velmi cenná jsou jeho pragensia z doby Rudolfa II. Habsburského (1552-1612). Jeho prózy, sympatizující s nekatolíky a kritizující intriky, vynikají množstvím historických a kulturních detailů, bohatým a fantastickým dějem. Zemřel v rodné Praze.

 • Anna z Kunštátu: Historická povídka z časů Vladislava II. Jagellonce, 1908
 • Astrolog-Hvězdopravec: Román ze století šestnáctého, 1925 (2 díly)
 • Bitva bělohorská: Román ze století sedmnáctého, 1940 (3 díly)
 • Česko-moravská kronika, 1895
 • Čeští křižáci, 1998
 • Dějiny Čech a Moravy nové doby, 1894-1904
 • Don Cesar a Salomena: Román ze století sedmnáctého, 1925
 • Majestát Rudolfa II., 1871
 • Obrazy z kulturních dějin českých (Kulturhistorische Bilder aus Böhmen), 1879
 • Pád rodu Smiřických: Historický román ze století sedmnáctého, 1970
 • Paměti kata Mydláře: Výbor ze čtyřsvazkového cyklu Josefa Svátka Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, 1970
 • Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, 1886-90 (4 díly)
 • Pasovští v Praze
 • Poslední Budovec z Budova: Román ze století sedmnáctého, 1894
 • Povstání lidu selského v Čechách roku 1680, 1894
 • Praha a Řím
 • Pražské historie, 1985
 • Pražské pověsti a legendy, 1883
 • Pražský kat, 1876
 • Sedláci u Chlumce: Historický román z doby sociálních zápasů zemědělského lidu ve východních Čechách, 1948
 • Synové kata Mydláře, 1991
 • Tajnosti pražské: Román z roku 1848, 1868 (2 díly)
 • Vězeň na Křivoklátě: Román ze století šestnáctého, 1871
 • Z pěti století, 1895
 • Zlomky z české demonologie: V zrcadle lidových skazek a pražských pověstí, 2001
 • Železná koruna
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000