Josef Polišenský (1915-2001)
Český historik. Narodil se v Prostějově. V letech 1933-34 studoval na 'Vysoké škole obchodní' v Praze, v letech 1935-39 historii a anglistiku na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' (žák Josefa Šusty a Viléma Mathesia) a současně navštěvoval 'Státní archivní školu' (absolvoval 1940). Roku 1947 se habilitoval v oboru obecná historie, v roce 1957 byl jmenován profesorem obecných dějin. V roce 1964 působil jako hostující profesor na 'Universidad de Chile' a navštívil Uruguay, Brazílii, Kolumbii a Mexiko, v roce 1965 pobýval na Kubě a roku 1966 znovu v Chile, roku 1969 byl vyslán jako hostující profesor na 'University Of California' v Berkeley. V roce 1967 spoluzaložil 'Středisko ibero-amerických studií'. Od roku 1995 byl emeritním profesorem 'Univerzity Karlovy'. Zabýval se dějinami novověku, zejména historií západní Evropy a Latinské Ameriky, jakož i českými dějinami v evropském kontextu.

 • Alma Mater Carolina Pragensis: Charles University And Foreign Visitors, 1988
 • Anglie a Bílá hora (The Bohemian War And British Policy), 1949
 • Benjamin Franklin a první americká revoluce, 1956
 • Casanova a jeho svět, 1997
 • Česká touha cestovatelská: Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, 1989
 • Dějiny Británie, 1982
 • Dějiny Latinské Ameriky, 1979
 • Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618-1648, 1971
 • European Expansion 1494-1519: The Voyages Of Discovery In The Bratislava Manuscript Lyc. 515/8 (Codex Bratislavensis), 1986
 • Historia y cultura de Espaňa y América Latina: Introducción, 1972
 • Historické předpoklady kubánské a chilské revoluce, 1974
 • Historik v měnícím se světě, 2001
 • History Of Czechoslovakia In Outline, 1940
 • Jan Amos Komenský, 1963
 • Jan Amos Komenský a jeho doba, 1957
 • Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku, 1987
 • Jan Amos Komenský: Muž labyrintů a naděje, 1996
 • Jan Jeník z Bratřic, 1989
 • Jiří z Poděbrad a jeho doba, 1940
 • Kniha o bolesti a smutku: Výbor z moravských kronik 17. století, 1948
 • Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory: Sborník prací k 500. výročí českého knihtisku, 1970
 • Komenský v Amsterodamu, 1970
 • Napoleon a srdce Evropy, 1971
 • Národy celého světa, 1985
 • Nizozemská politika a Bílá hora, 1957
 • Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, 1971
 • Stručné dějiny Kuby, 1964
 • Tisíciletá Praha očima cizinců, 1999
 • Tragic Triangle: The Netherlands, Spain And Bohemia 1617-1621, 1992
 • Třicetiletá válka a český národ, 1960
 • Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, 1970
 • Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Latinské Ameriky, 1963-66
 • Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Portugalska: Do přelomu 19. a 20. století, 1994
 • Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky: Obecné problémy dějin českého vystěhovalectví do Ameriky 1848-1914, 1992
 • Už víckrát ne!: Hirošima-Nagasaki 1945-1975, 1975
 • Valdštejn: Ani císař, ani král, 1995
 • Velké a malé ženy v dějinách lidstva, 2000
  Kolektiv autorů: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri, Praha 1999
  http://www.kdojekdo.cz/aplikace/kjk.exe/profil?kod=no&id=103623