Kurt Konrad (1908-1941) - vlastním jménem Beer
Český marxistický novinář, literární a divadelní kritik, historik a estetik. Autor populárně historických publikací. Spolupracovník prvního ilegálního ústředního vedení 'Komunistické strany Československa'. Narodil se v Třebíči. Po maturitě na německém gymnáziu v Brně (1927) absolvoval kurz francouzštiny v Dijonu, do roku 1931 studoval na lékařské fakultě. Působil v 'Tvorbě' (1930-38), 'Rudém právu' (od 1930) a 'Haló novinách' (1935-38) a v dalších komunistických a levicově orientovaných periodikách. Věnoval se zejména zahraničně politické a kulturní publicistice. Od února 1939 byl tiskovým atašé sovětského vyslanectví v Praze. V březnu 1941 byl zatčen gestapem, vězněn na Pankráci, ve Cvikově a v Drážďanech, kde koncem září spáchal sebevraždu.

  • Dějiny husitské revoluce, 1964
  • Na prahu války, 1930-38
  • O revoluční tradici české literatury, 1980
  • Svoboda a zbraně, 1949
  • Španělské revoluce, 1937
  • Ztvárněte skutečnost, 1963
    Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000