France Prešeren (1800-1849)
Slovinský básník, nejvýznamnější představitel slovinského romantismu. Narodil se rolníkovi ve městě Vrba na Goreňsku. Po studiu na lublaňském gymnáziu a lyceu odešel roku 1821 do Vídně, kde byl do roku 1828 posluchačem filosofie a práva. V roce 1846 získal advokaturu v Kranji, kde v ústraní strávil zbytek života. Jeho dílo, zveřejňované v letech 1830-48 ve sborníku 'Kranjska čbelica', má podobný význam jako tvorba Mickiewiczova, Puškinova a Máchova pro jejich národy. Ve veršovaném eposu zpracoval epizodu z boje pohanských Slovanů proti křesťanství. Svoji básnickou tvorbu uceleně vydal v jediném svazku. Jeho poezie, dokonalá po formální stránce, zahrnuje lyrické básně, balady, romance, epigramy, gazely a sonety. Vyjadřuje autorovy niterné pocity, vyplývající z tvrdé životní zkušenosti, názory na poslání básníka i jeho vztah k přátelům. V duchu doby proklamuje revoluční hesla o volnosti, rovnosti a bratrství a vypovídá o slovinském národu v širším slovanském kontextu. Základním motivem jeho lyriky je erotický cit a osudová láska k Julii Primicové, kterou v intencích romantismu ztotožňuje s láskou k vlasti. Zemřel v Kranji.

  • Básně/Můj sen šel po hladině/Struny lásky (Poezije Doktorja Franceta Prešerna), 1846
  • Křest na Savici (Krest na Savici), 1836
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník balkánských spisovatelů, Libri, Praha 2001