Matěj Václav Kramerius (1753-1808) - vlastním jménem Valentin Kraméryus
Český spisovatel, novinář a vydavatel, otec spisovatele Václava Radomila Krameria (1792-1861). Nadšený propagátor a popularizátor osvícenských josefínských reforem. Narodil se v Klatovech. Vystudoval filosofii (1773-75) a práva (1776-78) v Praze, přátelil se mj. s Dobrovským. Je považován za zakladatele českého novinářství, neboť v roce 1789 založil vlastní knihkupectví a nakladatelství 'Česká expedice' a začal vydávat 'Pražské poštovské noviny', od roku 1791 'Krameriusovy c. k. vlastenské noviny' s beletristickými přílohami 'Pražský posel' a 'Přítel lidu'. Vydával kalendáře, poučné, zábavné, dobrodružné a cestopisné knížky pro lid a vlastní úpravy lidové četby (např. o Bruncvíkovi), překládal nebo upravoval náměty rytířské, loupežnické a strašidelné. Zemřel v Praze.

 • Agenda, to jest Pořádek křtění, přisluhování nemocným..., 1783
 • Arabské pohádky, 1795
 • Básně o čarodějnicích, 1794
 • Cesta do Arábie a do Země Svaté, jinak Palestiny, 1804
 • Čarodějnice Megera
 • Dobrá rada v potřebě anebo Vypsání života Davida Opatrného, 1803
 • Druhý díl Indie: To jest historické vypsání..., 1804
 • Historické vypsání velikého Mongolského císařství v druhém dílu světa Asii, 1803
 • Historické vypsání, kterak čtvrtý díl světa, Amerika, od Kolumba vynalezena byla, 1803
 • Hrabě Rožmberk, 1810
 • Kniha Josefova, 1784
 • Kšaft aneb Poslední vůle... Josefa Druhého, 1790
 • Laudonův život a jeho hrdinští činové, 1789
 • Letopisové trojánští..., 1790
 • Mladší Robinson, 1808
 • Modlitba Josefa II. za svůj lid, 1790
 • Náležité vypsání ukrutné smrti, kterouž Marie Antonia, královna francouzská..., 1793
 • Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské, 1788
 • Nový kalendář tolerancí, 1789-98 (10 dílů)
 • Ouplné vypsání Egypta, jenž leží v třetím dílu světa, Africe..., 1803
 • Patentní ruční knížka pro měšťana i sedláka, 1782 (2 díly)
 • Popis korunovace Leopolda II., 1791
 • Pořádek obyčejný slavného příjezdu jejich milosti císaře a císařovny na den 31. srpna 1791, 1791
 • Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi XVI., králi francouzském, a o jeho katovýma rukama odpravení, 1793
 • Přítel lidu: Knížka k poučení a vyražení, 1806/07 (2 díly)
 • Věnec pocty na věčnou památku... pánu z Laudonu, 1790
 • Veselí a smutní příběhové nezkušených dítek, 1806
 • Způsoby, mravy a mínění Činů a Kochin-Činů, 1810
 • Zrcadlo šlechetnosti pro mládež českou..., 1805
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000