Miroslav Hanuš (1907-1995)
Český spisovatel, autor psychologických a historických románů, někdy s fantaskním zabarvením. Člen 'Obce spisovatelů'. Narodil se v Praze v rodině pekaře. Vystudoval gymnázium (1918-26) a dějepis a zeměpis na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v Praze (1926-31). Ve třicátých letech učil na severní Moravě, v letech 1937-68 na středních školách v Chrudimi. Podnikl několik cest do ciziny (Norsko, Holandsko, Maďarsko), kde sbíral materiál pro své knihy. Soustřeďoval se na existenciální situaci jedince vyvázaného z kontextu společenských souvislostí, blížil se dobovému básnickému programu tzv. "nahého člověka", mravní rozhodování zvýrazňoval situováním děje do extrémních podmínek (Antarktida). Na konci padesátých let napsal dvoudílný životopisný román o J. A. Komenském. Zemřel v Chrudimi.

 • Bílá cesta mužů, 1943
 • Býti zrnkem soli, 1949
 • Cvičný let, 1948
 • Čtvrtý rozměr, 1968
 • Dary snů a času, 1992
 • Dva příběhy o pomoci
         - Příběh Emilčin, 1947
         - Příběh starého mládence, 1944
 • Expedice Élauné, 1985
 • Já - spravedlnost, 1946
 • Jana, 1963
 • Konkláve, 1994
 • Legenda o Tomášovi, 1947
 • Méněcennost, 1942
 • Na trati je mlha, 1940
 • O bláznivém knížeti, 1945
 • Osud národa, 1957
 • Pavel a Gertruda, 1941
 • Petr a Kristina, 1944
 • Poutník v Amsterodamu, 1960
 • Příběh o pomoci, 1945
 • Setkání na pakku, 1950
 • Slunce toho rána, 1966
 • Slyším tvou krásu, 1941
 • Strach, 1946
 • Tři variace na lásku, 1981
 • Útesy pod hladinou, 1987
 • Vzpoura, 1966
 • Ze světa zkamenělého slunce, 1954
 • Znepokojiví hosté, 1982
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v České republice, Modrý jezdec, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v Československu, ČTK, Praha 1969
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000