Josef Augusta (1903-1968)
Český paleontolog. Narodil se v Boskovicích. Vystudoval univerzitu v Brně (1921-25), na které setrval až do roku 1931 v roli asistenta geologického ústavu. Po krátkém působení v Olešnici zakotvil na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1933-68), kde byl postupně docentem, profesorem a děkanem. Zabýval se prvohorní květenou, krytolebci a rybami. Významný popularizátor v oblasti paleontologie, stratigrafie a geologie, autor několika populárně vědeckých knih a asi 120 vědeckých publikací. Mezinárodního věhlasu dosáhl zejména rekonstrukcemi pravěké flóry a fauny ve spolupráci s malířem Zdeňkem Burianem (1905-1981), podílel se také na slavném filmu 'Cesta do pravěku'. Zemřel v Praze.

 • A Book Of Mammoths, 1963
 • Divy prasvěta, 1942
 • Draci a obři, 1947
 • Hlubinami pravěku/Z hlubin pravěku, 1956
 • Karpatský jelen a jeho rod, 1942
 • Lovci jeskynních medvědů, 1947
 • Naše ZOO, 1955
 • Opolidé a předlidé, 1961
 • Pravěké ptactvo (Prehistoric Reptiles And Birds), 1949
 • Prehistoric Animals, 1967
 • Prehistoric Sea Monsters, 1964
 • The Age Of Monsters, 1966
 • U pravěkých lovců, 1971
 • Úvod do všeobecné paleontologie, 1936
 • Z pradějin člověka/Z pradějin lidstva/Z pradějin tvorstva, 1954
 • Z vývojových a kulturních pradějin člověka, 1957
 • Zavátý život, 1944
 • Zrození Venuše, 1960
 • Ztracený svět, 1948
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v Československu, ČTK, Praha 1969