Oldřich Říha (1911-1974)
Český historik. Profesor 'Univerzity Karlovy' a člen korespondent 'ČSAV', doktor historických věd. Narodil se v Hlušičkách (okres Hradec Králové). Vystudoval historii na 'Univerzitě Karlově' (1931-35) a 'Státní archivní školu' v Praze (1937-40). V letech 1942-45 byl pro účast na ilegálním hnutí komunistické strany vězněn v Bayreuthu a v Creussenu. Zabýval se zejména dějinami 19. a 20. století. Zemřel v Praze.

  • Hospodářský a sociálně politický vývoj Československa 1790-1945, 1946
  • O národnostním hnutí a národnostní otázce 1848-1918, 1954
  • Ohlas Říjnové revoluce v ČSR, 1957
  • Počátky moderního průmyslu cukrovarnického v českých zemích, 1937
    http://www.libri.cz/databaze/archivari/main.php