John Rawls (1921)
Americký filosof a politolog, představitel politického liberalismu. Zabývá se především praktickou filosofií. Svým konceptem etiky navazuje na Aristotela, J. J. Rousseaua a I. Kanta, kritizuje utilitaristické pojetí dobra, před nímž má přednost spravedlnost. Vytvořil koncepci teoretické rehabilitace smluvní teorie, kterou chápe jako výraz politické kultury liberálně demokratické společnosti. Formuloval dva principy spravedlnosti - požadavek základních lidských práv a svobod a požadavek vyrovnání sociální a ekonomické nerovnosti. Řídil se přitom myšlenkou principů spravedlnosti, na nichž by se shodli svobodní, rovnoprávní a racionálně (tedy v duchu vlastního zájmu) jednající lidé, kdyby byli přesazeni do původního stavu rovnosti a měli za úkol rozhodnout se pro formu, strukturu a nejzákladnější normu své budoucí společnosti. Fiktivní stav, z něhož Rawls vychází, je charakterizován jednomyslností a "závojem nevědění", jenž znamená, že se lidé rozhodují, aniž by plně znali své vlastní zájmy a schopnosti (tedy jakožto deindividualizované osoby).

 • Civil Disobedience, 1966
 • Constitutional Liberty, 1963
 • Distributive Justice: Some Addenda, 1967
 • Kantian Constructivism In Moral Theory, 1980
 • Outline Of A Decision Procedure For Ethics, 1951
 • Political Liberalism, 1993
 • Spravedlnost jako "fairness" (Justice As Fairness), 1958
 • Teorie spravedlnosti (A Theory Of Justice/Eine Theorie der Gerechtigkeit), 1971
 • The Idea Of An Overlapping Consensus, 1987
 • The Sense Of Justice, 1963
 • Two Concepts Of Rules, 1955
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999