Jiří Haussmann (1898-1923)
Český prozaik a básník. Levě orientovaný politický satirik a literární parodik z počátků první republiky. Syn pozdějšího ministra spravedlnosti. V devíti letech takřka úplně ohluchl na pravé ucho. S vynikajícím prospěchem vystudoval malostranské gymnázium a práva na 'Univerzitě Karlově' v Praze (1922). Až do vojenské služby hodně sportoval, hrál tenis a hokej. Po onemocnění španělskou chřipkou dostal těžký zánět ledvin. Počátkem června 1922 onemocněl tuberkulózou, od podzimu se marně léčil v sanatoriu v Görbersdorfu. Proslavil se satirickým románem s fantastickými prvky, jehož jednotlivé epizody parodují různé literární žánry a sarkasticky zesměšňují politickou demagogii a pokrytectví soudobé společnosti. Zemřel v pouhých 24 letech v rodné Praze, pohřben byl na Olšanech.

 • Básně, 1934
 • Divoké povídky, 1922
 • Divoké verše a prózy, 1963
 • Dopisy Jiřího Haussmanna Emilu Vachkovi, 1922
 • Občanská válka, 1923
 • Velkovýroba ctnosti, 1922
 • Zpěvy hanlivé, 1919
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000