Gunnar Jarl Myrdal (1898-1987)
Švédský ekonom a sociolog. Významný teoretik mezinárodních vztahů, zejména rozvojové politiky ve třetím světě. Jeho žena Alva Myrdalová (1902-1986) zastávala vysoké funkce v 'OSN' a v 'UNESCO', působila jako velvyslankyně Švédska v Indii i jako ministryně pro odzbrojení a církevní záležitosti, jejich synem je Jan Myrdal. Narodil se v Gustafsu (Dalarna). Na pozvání newyorské 'Carnegie Corporation' zkoumal sociální a hospodářské problémy černochů ve Spojených státech v letech 1938-40. Vyložil teorii kumulativní příčinnosti o tom, že chudoba působí šíření další chudoby. Tato myšlenka se stala hlavním rysem Myrdalových knih o ekonomice rozvojových zemí, v nichž argumentoval, že se bohaté a chudé země v procesu hospodářského rozvoje nesblíží, ale naopak se od sebe vzdálí. Chudé země budou dále chudnout, protože bohaté země budou využívat láce výrobních procesů velkého objemu a chudé země budou donuceny spoléhat se jen na primární suroviny a výrobky. Zabýval se i sociologickými a politickými problémy, působil v orgánech 'OSN'. V roce 1974 mu byla udělena (spolu s Friedrichem Augustem von Hayekem (1899-1992)) 'Nobelova cena' za ekonomii. Zemřel ve Stockholmu.

 • Against The Stream: Critical Essays On Economics (I stället för memoarer: Kritiska essäer om nationalekonomin), 1973
 • Agricultural Development And Planning In The Underdeveloped Countries Outside The Socialist Sphere: National Purpose, Methods, Difficulties And Results, 1970
 • America In The Center Of The World (Amerika mitt i världen), 1943
 • Americké dilema: Černošský problém a moderní demokracie (An American Dilemma: The Negro Problem And Modern Democracy), 1944
 • An Approach To The Asian Drama: Methodological And Theoretical, 1970
 • An International Economy, Problems And Prospects, 1956
 • Asijské drama: Pojednání o bídě národů (Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty Of Nations), 1968 (3 díly)
 • Contact With America (Kontakt med Amerika), 1944
 • Crisis In The Population Question (Kris i befolkningsfragan), 1934
 • Economic Theory And Under-Developed Regions, 1957
 • Guide Lines For Swedish Monetary Policy (Riktlinjer för svensk penningpolitik), 1931
 • Objectivity In Social Research (Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen), 1968
 • Peněžní rovnováha (Monetary Equilibrium/Om penningteoretisk jämvikt), 1931
 • Politický prvek v rozvoji ekonomické teorie (The Political Element In The Development Of Economic Theory), 1930
 • Rich Lands And Poor: The Road To World Prosperity, 1957
 • Sweden's Way Through The Monetary Crisis (Sveriges väg genom penningkrisen), 1931
 • The Challenge Of World Poverty: A World Anti-Poverty Program In Outline, 1970
 • The Cost Of Living In Sweden 1830-1930, 1933
 • The Economic Effects Of Fiscal Policy (Finanspolitikens ekonomiska verkningar), 1934
 • The Trend Towards Economic Planning, 1951
 • Warning For Postwar Optimism (Varning för fredsoptimism), 1944
 • World Economy (Världsekonomin), 1956
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://ciks.vse.cz/edice/nobel/myrdal/myrdal.asp
  http://www.britskelisty.cz/0002/20000203d.html
  http://www.encyclopedia.com/articles/08923.html
  http://www.nobel.se/economics/laureates/1974/myrdal-bio.html