Miguel Delibes (1920)
Španělský spisovatel a esejista. Narodil se ve Valladolidu. Jako mladý dobrovolník bojoval v občanské válce na straně Francisca Franca (1892-1975) a jako jeden z prvních po válce vyjadřoval zklamání z jejího výsledku. Poté vystudoval práva a stal se profesorem na obchodní škole ve Valladolidu. Zároveň působil jako novinář a později ředitel listu 'El Norte de Castilla'. Většinou se s mírným humorem zabývá venkovskou tématikou (lov, příroda), později se kritičtěji zaměřuje i na vrstvy intelektuální a na nešvary konzumní společnosti.

 • 377A, hrdina jaksepatří (377A, madera de héroe), 1987
 • Blahoslavení chudí duchem (Los santos inocentes), 1981
 • Cesta (El camino), 1950
 • Dáma v červených šatech na šedém pozadí (Seňora de rojo sobre fondo gris), 1991
 • Diario de un jubilado (Diary Of A Pensioner), 1995
 • Dosud je den (Aún es de día), 1949
 • Emigrantův deník (Diario de un emigrante), 1958
 • Kacíř (El hereje), 1998
 • Kniha o lovu drobné zvěře (El libro de la caza menor), 1964
 • Krysy (Las ratas), 1962
 • Loco, 1988
 • Lov křepelky obecné (La caza de la periz roja), 1963
 • Lovcův deník (Diario de un cazador/Diary Of A Hunter), 1954
 • Milostné dopisy rozkošnického šedesátníka (Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso), 1983
 • Moji přátelé pstruzi (Mis amigas truchas), 1977
 • Můj synáček Sisí (Mi idolatrado hijo Sisí), 1953
 • Ořešáky, 1963
 • Pět hodin s Mariem (Cinco horas con Mario/Five Hours With Mario), 1966
 • Podobenství o trosečníkovi (Parábola del náufrago), 1969
 • Poklad (El tesoro), 1985
 • Poslední revír (El último coto), 1992
 • Princ svržený z trůnu (El príncipe destronado), 1973
 • S loveckou puškou na rameni (Con la escopeta al hombro), 1970
 • Smoke On The Ground, 1962
 • Spor o hlas pana Caya (El disputado voto del seňor Cayo), 1978
 • Stín cypřiše je dlouhý (La sombra del ciprés es alargada/The Shadow Of The Cypress Is Extended), 1947
 • Války našich předků (Las guerras de nuestros antepasados/The Wars Of Our Ancestors), 1974
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999
  http://www.infoplease.com/ce6/people/a0815065.html