Gabriel Chevallier (1895-1970)
Francouzský spisovatel, klasik francouzského humoru. V humorně-kritických románech vystupoval zejména jako znalec psychiky a mentality francouzských středních vrstev, provinciálních a maloměstkých mravů, honorace, kléru, vojenské a civilní byrokracie. Proslavil se satiricky frivolní kronikou vinařského maloměsta v jihofrancouzském Beaujolais. Hlavní zápletkou tohoto skandálního, avšak humorného dílka je postavení pisoáru v centru městečka. Nejedná se tu ale o nahodilou věc. Pisoár je totiž strategicky zvolený tah v předvolebním období. Při příležitosti slavnostního otevření se obecní rada dokonce rozhodne uspořádat bujnou veselici na oslavu venkovského urbanismu. Součástí jsou i slavnostní proslovy, recitace a posléze obřadné zahájení provozu v tomto unikátním architektonickém výtvoru. Po celou dobu své existence však pisoár vyvolává i veřejné pohoršení, přiživované pokryteckou modlilkou Eulálií Čubíkovou, které hlavně vadí, že pánové tam ukazují "všechno". Stavba obecního záchodku dokonce rozeštvává celé městečko na dva nesmiřitelné tábory, na Záchodobijce a na Záchodomilce. Všechno ale nakonec dobře dopadne, až na smrt bláznivého Vincka. Chevallier zemřel v Cannes, pohřben byl v rodném Lyonu.

 • Clarisse Vernon, 1933
 • Dědici a dědičky (Les héritiers Euffe), 1945
 • Kolej na Svatém kopečku (Sainte-Colline), 1937
 • Mlhobřehy (Brumerives), 1968
 • Moje přítelkyně Renetka (Ma petite amie Pomme), 1946
 • Obchodní cestující Durand (Durand, voyageur de commerce), 1929
 • Zvonokosy (Clochemerle), 1934
 • Zvonokosy: Babylón (Clochemerle-Babylone), 1951
 • Zvonokosy: Lázně (Clochemerle-les-Bains), 1963
  Brett Vladimír: Gabriel Chevallier - nejen autor Zvonokos, Melantrich, Praha 1988
  http://web.redbox.cz/monica.cb/ctenarsky.html