Ivan Jelínek (1909)
Český meditativní básník, překladatel z angličtiny a němčiny, publicista a esejista, autor memoárových knih. Narodil se v Kyjově na Moravě. Vystudoval gymnázium (1928) a právnickou fakultu v Brně (1932). V letech 1933-38 byl redaktorem 'Lidových novin'. V červenci 1939 uprchl do Jugoslávie a odtud do Francie, odkud byl evakuován do Velké Británie. V roce 1944 byl odvelen do Sovětského svazu. Po osvobození pracoval v oddělení pro kulurní styky s Británií a Spojenými státy. Roku 1947 odešel do Londýna, od roku 1949 byl novinářem v Kanadě, po roce 1951 v americkém New Yorku. Od roku 1969 je v penzi. Zpočátku byl ovlivněn Guillaumem Apollinairem a Vítězslavem Nezvalem, později se příklonem k halasovsky orientované metafyzice pokoušel nalézt jednotu univerza a skryté významy v "mystice slova". Používal deformovanou syntax, archaismy, neologismy a zvukomalebnost, motivy biblické a antické.

 • Akropolis, 1982
 • Básně, 1999
 • Básně 1938-1945, 1946
 • Bocca della veritá, 1989
 • Ex Voto, 1995
 • Hoře věčnosti, 1988
 • Jablko se kouše, 1994
 • Kolová stavba, 1980
 • Kořist, 1992
 • Kudy, 1939-46
 • Nedělní procházka, 1936
 • Ódy, 1971
 • Perletě, 1933
 • Posel, 1975
 • Potápěči, 1994
 • Se sluncem na prsou a lvem, 1986
 • Skutečna, 1960
 • Slovozpěv, 1983
 • Sochy, 1970
 • Světlo a tma, 1991
 • Ulice břemen, 1956
 • V sobě letohrad, 1965
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000