Jiřina Fuchsová (1943)
Česká básnířka, překladatelka a novinářka, vydavatelka publikací Čechů žijících v zahraničí. Narodila se v Plzni, kde také maturovala. V roce 1963 emigrovala přes řecké Athény do Spojených států. Studovala filosofii na 'Hunter College' v New Yorku a obor slovanských jazyků a literatur v Los Angeles (1970). V roce 1973 spoluzaložila 'Klub československé kultury' ('Czechoslovak Culture Club') v Los Angeles, o čtyři roky později zřídila tamtéž literární fond udělující 'Cenu Jana Zahradníčka' za českou poezii. Od roku 1987 pracuje jako dobrovolná kurátorka společenských, kulturních a spolkových archiválií vytvořených zahraničními Čechy. Od roku 1992 přednáší český jazyk a literaturu v Los Angeles. V říjnu 2000 obdržela 'Cenu Tomáše Garrigua Masaryka' za umění. Dosud marně usiluje o možnost získání dvojího občanství i o zřízení 'Památníku zahraničních Čechů'.

 • Alyeský deník, 1980
 • Americký Baedeker, 1975
 • Cestovní pas, 1996
 • Chvály, 1943-99
 • Čtyřiatřicet hodin, 1992
 • Druzy, 1979
 • Jiří Karger: A Retrospective, 1988
 • Měsíce, 1977
 • Na stéblo trávy, 1978
 • Nejasná zpráva o stavu republiky, 1997
 • Píseň o řece, 1978
 • Řeka jménem Acheron, 1977
 • Slunnoznak, 1980
 • Svatá Anežka česká, 1989
 • Ymaka, 1978
  jfuchs@sprynet.com