Josef Holeček (1853-1929)
Český prozaik, básník a novinář. Autor rozsáhlé kroniky, v níž zachytil život patriarchálního jihočeského venkova. Narodil se ve Stožicích u Vodňan. Studoval gymnázium v Písku a v Českých Budějovicích a hospodářskou školu v Táboře. Účastnil se povstání v Hercegovině (1875) i osvobozovacích bojů v Černé Hoře (1876-77). Několikrát navštívil také Rusko. V roce 1879 redigoval a vydával 'Slovanské listy', v letech 1884-1918 vedl slovanskou rubriku 'Národních listů'. Zabýval se životem jižních a východních Slovanů, jejichž lidovou slovesnou tvorbu překládal (čtyřdílná 'Srbská národní epika'). Přeložil rovněž rozsáhlý pětidílný karelofinský epos 'Kalevala' (1894-96). Zemřel po záchvatu mrtvice v Praze, urna s jeho popelem byla uložena na vynohradském hřbitově.

 • Bosna a Hercegovina za okupace, 1901
 • Chlapci ze Stožic, 1905
 • Církev latinská a náboženská jednota Slovanů, 1885
 • Černá Hora, 1876
 • Černá Hora v míru, 1883 (2 díly)
 • Černohorské povídky, 1880/81 (2 díly)
 • Černohorští junáci, 1902
 • Česká šlechta, 1918
 • Frantík a Bartoň, chlapci ze Stožic, 1916
 • Jak u nás žijou a umírají, 1888
 • Junácké kresby černohorské, 1884-89 (3 díly)
 • Kořínek, 1947
 • Má svépomoc, 1931
 • Mráz čili Rok 1916, 1929
 • Na Černou Horu a Černá Hora koncem věku, 1899
 • Národní moudrost, 1919
 • Naši
         - Adamova svatba, 1907
         - Bartoň, 1902
         - Boubín, 1906
         - Emisaři/Křtiny, 1921
         - Frantík a Bartoň/Léto, 1901
         - Máje, 1923
         - Rok smrti, 1908
         - Šlechtic a sedlák, 1930
         - Vojna/Mraky, 1909
         - Výprava, 1904
 • Nekrvavé obrázky z vojny, 1955
 • Obšit: Nekrvavé obrázky z vojny, 1887
 • Pero, 1922-25 (4 díly)
 • Podejme ruku Slovákům!, 1881
 • Posvícení u Kojanů, 1949
 • Prvé tříletí Československé republiky, 1922
 • Rozmanité čtení, 1881-93 (3 díly)
 • Ruskočeské kapitoly, 1891
 • Sebrané spisy Josefa Holečka, 1909-32 (25 dílů)
 • Selství, 1928
 • Sokolovič, 1922
 • Tragédie Julia Grégra, 1914-18
 • V Jugoslávii roku 1924, 1927
 • Velické palouky, 1908
 • Z Našich, 1925
 • Za svobodu, 1878-80 (3 díly)
 • Zájezd na Rus, 1896/1903 (2 díly)
 • Zrcadlo naší národní společnosti, 1881
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000