Thomas Chandler Haliburton (1796-1865)
Anglicky píšící kanadský humorista a satirik, průkopník kanadské literatury. Právník a politik, soudce nejvyššího provinčního soudu. Narodil se ve Windsoru (Nové Skotsko), kde vystudoval 'Kings College'. Svým kriticko-realistickým seriálem anekdot a vtipných charakterových studií o mazaném, užvaněném Amerikánovi Samuelu Slickovi a hloupých farmářích z kanadského pohraničí se stal nesmírně populárním spisovatelem. Místní dialekt a dialogy, překypující hovorovými výrazy a upoutávající svým dramatickým spádem, přispěly k tomu, že je Haliburton často označován za zakladatele amerického humoru. V roce 1856 se natrvalo přestěhoval do Velké Británie. Zemřel v anglickém Isleworthu.

 • Atašé aneb Sam Slick v Anglii (The Attaché, Or Sam Slick In England), 1843-44
 • Historical And Statistical Account Of Nova Scotia, 1829
 • Hodinář aneb Výroky a skutky Samuela Slicka ze Slickvillu (The Clockmaker, Or The Sayings And Doings Of Samuel Slick Of Slickville), 1835-36
 • Letters, 1988
 • Moudrá přísloví Sama Slicka (Sam Slick's Wise Saws And Modern Instances), 1853
 • Příroda a lidská přirozenost (Nature And Human Nature), 1855
 • Rule And Misrule Of The English In America, 1951
 • Starý soudce aneb Život v kolonii (The Old Judge, Or Life In A Colony), 1849
 • Znaky amerického humoru (Trais Of American Humour), 1852
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.blupete.com/hist/biosns/1800-67/haliburton.htm
  http://www.infoplease.com/ce6/people/a0822425.html