Jan Sokol (1936)
Český filosof, překladatel, programátor a redaktor časopisu 'Přítomnost', zeť Jana Patočky. Narodil se v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. V roce 1958 složil s vyznamenáním maturitu v dálkovém studiu. V roce 1963 přijat do dálkového studia matematiky na Univerzitě Karlově. V letech 1964-90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve 'VÚMS Praha' na vývoji základního programového vybavení počítačů. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. V letech 1990-92 byl poslancem 'Federálního shromáždění' za 'Občanské fórum' a místopředsedou 'Sněmovny národů', předsedou poslaneckého klubu 'Občanského fóra' a stálé parlamentní delegace v 'Evropském parlamentu'. V roce 1992 kandidoval do 'Federálního shromáždění' za 'Občanské hnutí', o čtyři roky později do 'Senátu' za 'KDU-ČSL'. Od roku 1990 přednáší filosofii a religionistiku na pedagogické a filosofické fakultě Univerzity Karlovy i jinde (Ústí nad Labem, Olomouc). V květnu 1993 obhájil diplomovou práci, v březnu 1994 získal titul kandidáta věd a v dubnu 1995 titul doktora. V únoru 1997 byl jmenován docentem filosofie a poradcem ministra školství. Od ledna do července 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, od srpna 2000 je pověřen vedením fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Je ženatý, má dva syny a jednu dceru. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu zejména filosofických knih (Teilhard de Chardin, Lévinas, Gadamer, Ricoeur, Blondel, Foucault či Maritain), publikoval v mnoha časopisech, spolupracoval na několika slovnících a encyklopediích. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (např. v letech 1973-82 seminář o Nietzscheovi), v roce 1976 podepsal 'Chartu 77' a publikoval v samizdatu. Je ovlivněn personalismem a fenomenologií, zabývá se zejména filosofickou antropologií, dějinami náboženství a překládáním z různých jazyků (vede interpretační semináře v různých jazycích). Kromě četných přednášek v cizině (zejména na evropská a filosofická témata) také absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Heidelbergu a v Pensylvánii.

 • Čas a rytmus, 1996
 • Člověk a svět očima bible: Pokus o uvedení do biblické antropologie, 1993
 • Člověk jako osoba, 2000
 • Čtení z bible: Výběr textů ze Starého a Nového zákona, 1996
 • Editor MED, 1988
 • Etika a čas, 1998
 • Filosofie a náboženství v českých zemích, 2001
 • Guten Tag, Computer!, 1979
 • Hogyan müködik az elektronikus számitogép?, 1978
 • Jak počítá počítač, 1977
 • La pensée européenne de Jan Patočka, 1998
 • Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, 1994
 • Mistr Eckhart a středověká mystika, 1993
 • Návrh samočinného počítače, 1970
 • Operační systémy, 1977
 • Poselství Ježíšovo, 1969
 • Přístupová metoda TAM, 1983
 • Všeobecný popis systému DOS-3, 1980
  http://fhs.jinonice.cuni.cz/fhsflash