Lambertus Jacobus Johannes Aafjes (1914-1993)
Nizozemský básník, prozaik a překladatel. Narodil se v Amsterodamu. Studoval v Udenu, v Hageveldu a ve Warmondu. Již před druhou světovou válkou a poté ilegálně i během ní publikoval poněkud melancholické básně. V poezii i próze často zpracovával dojmy z cest (Itálie, Řecko, Amerika, Afrika, Asie). Ostře se rozešel s poválečnou experimentální tvůrčí generací. Psal rovněž svěží cestopisy, byl také autorem dětských knížek a překladatelem. Zemřel ve Swolgenu.

 • De denker in het riet, 1968
 • De zee, 1992
 • Een lampion voor een blinde, 1973
 • Het gevecht met de muze, 1940
 • Het zanduur van de dood, 1941
 • In den beginne, 1949
 • Královský hrob (Het Koningsgraf), 1948
 • Le miroir des heures, 1941
 • Odyseus v Itálii (Odysseus in Italië), 1962
 • Pouť do Říma (Een voetreis naar Rome), 1946
 • Svět je zázrak (De wereld is een wonder), 1959
 • Zítra rozkvetou meruňky (Morgen bloeien de abrikozen), 1954
  Kolektiv autorů: Slovník severských spisovatelů, Libri, Praha 1998
  http://sneeker.ameranet.com/aafjes.html
  http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/93-94/aafjes.htm
  http://www.schrijversnet.nl/aafjes.htm
  http://www.targetsoft.net/bertus%20aafjes.htm