Stefan Heym (1913-2001) - vlastním jménem Hellmuth Fliegel
Německý prozaik, esejista, dramatik, lyrik, novinář a politik. Narodil se obchodníkovi v Saské Kamenici. Po gymnáziu začal v Berlíně studovat filosofii, ale již v roce 1933 emigroval do Československa, kde pracoval pro noviny. Dva roky poté odešel do Spojených států, kde v Chicagu dostudoval (1936) a vzápětí vystřídal různá zaměstnání. Do Německa se vrátil jakožto voják americké armády (1944). Pro kritický postoj k poválečné americké politice (Korea) byl propuštěn z armády a v roce 1952 se i se svou americkou manželkou přestěhoval do socialistické části Německa. Dějištěm jeho prvního románu je Československo. Často psal anglicky a do němčiny svá díla sám překládal. Ve svém nejslavnějším "anglickém" románu kaleidoskopicky zachytil americkou válečnou politiku. Komunistický režim jej střídavě oslavoval a zakazoval. Některá jeho díla kritizovala východoněmecké poměry, proto se stávala bestsellery na západě Německa. Po znovusjednocení Německa Heym vstoupil do politiky a stal se sympatizantem postkomunistické 'Partei des Demokratischen Sozialismus'. Zemřel na selhání srdce během přednáškového turné po Izraeli.

 • Ahasver, 1981
 • Auf Sand gebaut, 1990
 • Collin, 1979
 • Dobrodružství Toma Sawyera (Tom Sawyers großes Abenteuer), 1934
 • Filz: Gedanken über das neueste Deutschland, 1992
 • Für unser Land, 1989
 • Goldsborough (Goldsborough oder Die Liebe der Miss Kennedy), 1953
 • Im Kopf - sauber, 1954
 • Kanibalové a jiné povídky (Die Kannibalen und andere Erzählungen), 1953
 • Kosmický věk (Das kosmische Zeitalter), 1959
 • Križáci na západě (The Crusaders/Kreuzfahrer von heute), 1948
 • Lasalle, 1969
 • Listiny Andrease Lenze (Die Papiere des Andreas Lenz), 1963 (2 díly)
 • Nachruf, 1988
 • Očima rozumu (The Eyes Of Reason/Die Augen der Vernunft), 1951
 • Offen gesagt: Neue Schriften zum Tage, 1958
 • Pargfrider, 1998
 • Pět dní v červnu (Fünf Tage im Juni), 1974
 • Případ Glasenapp/Rukojmí (Hostages/Der Fall Glasenapp), 1942
 • Radek, 1995
 • Schwarzenberg, 1984
 • Stíny a světlo (Schatten und Licht), 1960
 • Zpráva o králi Davidovi (Der König David Bericht), 1972
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/heymstefan
  http://www.lib.cam.ac.uk/mss/heym.html
  http://www.mfdnes.cz/mfdnes.asp?r=ckulturah&c=kulturah_7_3