Alfred North Whitehead (1861-1947)
Anglický matematik a filosof. Narodil se v Ramsgate. Vystudoval 'Trinity College' v Cambridgi (1884). Pod vlivem irského matematika a logika Georgea Boolea (1815-1864) se zabýval zkoumáním matematických základů logiky. Spolupracoval s Russellem, se kterým napsal společné dílo o principech matematiky. Jeho filosofie je moderní interpretací myšlenek Platóna, Aristotela a Leibnize. Přírodu chápal dynamicky, pojem substance nahradil dynamickým, organickým a tvořivým pojmem událost. Příroda je ve stavu neustálého přechodu k novému, objekty jsou pouze statické momenty tohoto procesu, jsou to charaktery událostí. Událostí je i akt vnímání. Vrcholem jeho kosmologie je idea božství, které je principem ohraničování, výběru z možností. Bůh je síla, která z mnoha možností vybírá skutečnost. V roce 1924 odešel do Spojených států, kde se zabýval zejména metafyzickými otázkami. Zemřel v americkém Cambridgi (Massachusetts).

 • A Treatise On Universal Algebra, 1898
 • An Enquiry Concerning The Principles Of Natural Knowledge, 1919
 • An Introduction To Mathematics, 1911
 • Dobrodružství myšlenek (Adventures Of Ideas), 1933
 • Essays In Science And Philosophy, 1947
 • Indication, Classes, Numbers, Validation, 1934
 • Matematika a dobro a jiné eseje (Mathematics And The Good), 1941
 • Modes Of Thought, 1938
 • Nature And Life, 1934
 • On Mathematical Concepts Of The Material World, 1906
 • Principy matematiky (Principles Of Mathematics/Principia Mathematica), 1910-13 (3 díly)
 • Proces a realita (Process And Reality: An Essay In Cosmology), 1929
 • Religion In The Making, 1926
 • Symbolism: Its Meaning And Effect, 1927
 • The Aims Of Education And Other Essays, 1929
 • The Axioms Of Descriptive Geometry, 1907
 • The Axioms Of Projective Geometry, 1906
 • The Concept Of Nature, 1920
 • The Function Of Reason, 1929
 • The Interpretation Of Science: Selected Essays, 1961
 • The Organisation Of Thought, 1916
 • The Philosophy Of Alfred North Whitehead, 1941
 • The Principle Of Relativity With Applications To Physical Science, 1922
 • The Principles Of Natural Knowledge, 1919
 • The Wit And Wisdom Of Whitehead, 1947
 • Věda a moderní svět (Science And The Modern World), 1925
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999
  http://plato.stanford.edu/entries/whitehead
  http://www.alfred.north.whitehead.com/witwisdom/witwisanw_biblio.html
  http://www.asahi-net.or.jp/~sn2y-tnk/biblio.htm
  http://www.encyclopedia.com/articles/13829.html
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/mathematicians/whitehead.html