Wilson Theodore Harris (1921)
Guyanský romanopisec, básník a kritik píšící anglicky. Narodil se v New Amsterdamu. Po absolvování 'Queen's College' v Georgetownu (1939-42) a studiích topografie (1942-58) se jako zeměměřič účastnil expedicí do jihoamerických tropů. Od roku 1959 žije ve Velké Británii. Dávné mýty a koloniální výpravy se staly zdrojem inspirace tzv. "guyanského kvartetu", tvořeného romány, které básnicky zachycují dějiny a mytologii Guyany od dobytí až do šedesátých let 20. století. Další romány jsou pokusy o složitou, surrealisticky laděnou syntézu domorodých a evropských mýtů s dominantními tématy smrti a zmrtvýchvstání. Celá Harrisova tvorba je pro čtenáře velmi obtížná a téměř nereprodukovatelná.

 • Black Marsden (Black Marsden: A Tabula Rasa Comedy), 1972
 • Carnival, 1985
 • Čekárna (The Waiting Room), 1967
 • Daleká Oudinova cesta (The Far Journey Of Oudin), 1961
 • Explorations: A Series Of Talks And Articles 1966-1981, 1981
 • Fetiš (Fetish), 1951
 • Fossil And Psyche, 1974
 • Heartland, 1964
 • History, Fable And Myth In The Caribbean And Guianas, 1970
 • Obdělaná divočina Da Silvy da Silvy (Da Silva Da Silva's Cultivated Wilderness And Genesis Of The Clowns), 1977
 • Oko strašáka (The Eye Of The Scarecrow), 1965
 • Paví palác (The Palace Of The Peacock), 1960
 • Plná zbroj (The Whole Armour), 1962
 • Resurrection At Sorrow Hill, 1993
 • Spící skály (Tamatumari), 1968
 • Společníci dnem i nocí (Companions Of The Day And Night), 1975
 • Stoupání k Omai (Ascent To Omai), 1970
 • Strom slunce (The Tree Of The Sun), 1978
 • Tajný žebřík (The Secret Ladder), 1963
 • The Age Of The Rainmakers, 1971
 • The Angel At The Gate, 1982
 • The Carnival Trilogy, 1993
 • The Four Banks Of The River Of Space, 1990
 • The Infinite Rehearsal, 1987
 • The Sleepers Of Roraima, 1970
 • The Well And The Land, 1952
 • The Womb Of Space: The Cross-Cultural Imagination, 1983
 • Tradition And The West Indian Novel: Lecture, 1965
 • Tradition, The Writer And Society: Critical Essays, 1967
 • Věčnost doby (Eternity To Season), 1954
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://www.scholars.nus.edu.sg/landow/post/caribbean/harris/works.html