Theodor Fontane (1819-1898)
Německý básník, prozaik, žurnalista a kritik, představitel kritického realismu. Narodil se v Neuruppinu. Studoval gymnázium a průmyslovou školu, stejně jako otec se vyučil lékárníkem. Žil v Lipsku, Drážďanech a Berlíně. V roce 1849 se stal dopisovatelem listu 'Dresdner Zeitung'. Za polních tažení 1864, 1866 a 1870 byl činný jako válečný zpravodaj, na kratší dobu ve francouzském zajetí. Zemřel v Berlíně.

 • Balady (Balladen), 1861
 • Cécile, 1887
 • Cizoložnice (L'adultera), 1882
 • Gesammelte Werke, 1955-63 (16 dílů)
 • Hrabě Petöfy (Graf Petöfy), 1884
 • Manželství Effi Briestové (Effi Briest), 1893
 • Mathilde Möhring, 1905
 • Německá válka 1866 (Der deutsche Krieg von 1866), 1870-71
 • Od dvaceti do třiceti (Von Zwanzig bis Dreißig), 1898
 • Paní Jenny Treibelová (Frau Jenny Treibel), 1893
 • Poggenpuhlovci (Die Poggenpuhls), 1896
 • Před bouří (Vor dem Sturm), 1878
 • Putování Markou braniborskou (Wanderungen durch die Mark Brandenburg), 1862-88 (5 dílů)
 • Roky mého dětství (Meine Kinderjahre), 1894
 • Schach von Wuthenow, 1883
 • Stechlin (Der Stechlin), 1899
 • Stina (Stine), 1890
 • Šlesvicko-holštýnská válka v roce 1864 (Der Schleswig-Holsteinische Krieg im Jahre 1864), 1866
 • Toužení, soužení/Omyly a zmatky (Irrungen, Wirrungen), 1888
 • V zajetí (Kriegsgefangen), 1871
 • Válka proti Francii (Der Krieg gegen Frankreich), 1873-76
 • Z dnů okupace (Aus den Tagen der Okkupation), 1872
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987