Johannes Robert Becher (1891-1958)
Německý lyrický básník, prozaik, dramatik, esejista, literární teoretik a kulturní politik. Narodil se v Mnichově jako syn prezidenta zemského soudu. Studoval filologii, filosofii a medicínu v Mnichově, Jeně a Berlíně. Měl být odsouzen za velezradu, ale proces se pro mezinárodní protesty nekonal. V roce 1933 emigroval přes Rakousko, Švýcarsko, Československo a Francii do Sovětského svazu. Vytvořil text východoněmecké hymny, v letech 1954-58 byl ministrem kultury. Objevoval a podporoval literární talenty z řad dělnictva, např. Williho Bredela. Zemřel v Berlíně.

 • Bílý zázrak, 1973
 • Gesammelte Werke, 1966 (18 dílů)
 • Hledač štěstí a sedm břemen (Der Glücksucher und die sieben Lasten), 1938
 • Krok poloviny století (Schritt der Jahrhundertmitte), 1958
 • Levisite aneb Jedině spravedlivá válka (Levisite oder Der einzig gerechte Krieg), 1926
 • Loučení: První díl německé tragédie 1900-1914 (Abschied: Einer deutschen Tragödie erster Teil 1900-1914), 1940
 • Má dobo, čase můj, 1956
 • Moc poezie (Macht der Poesie), 1955
 • Mrtvola na trůně (Der Leichnam auf dem Thron), 1925
 • Národ kráčející v temnotách (Volk im Dunkel wandelnd), 1950
 • Návrat domů (Heimkehr), 1946
 • Neklidná láska (Liebe ohne Ruh), 1957
 • Německé sonety (Deutsche Sonette), 1952
 • Německo volá (Deutschland ruft), 1942
 • Nové německé lidové písně (Neue deutsche Volkslieder), 1950
 • Obrana poezie (Verteidigung der Poesie), 1952
 • Poděkování Stalingradu (Dank an Stalingrad), 1943
 • Poetická konfese/Básnická zpověď (Poetische Konfession), 1954
 • Poetický princip (Das poetische Prinzip), 1957
 • Pozdrav německého básníka RSFSR (Gruss des deutschen Dichters an die RSFSR), 1917
 • Šťastie dialav - svietiac blízko (Glück der Ferne - leuchtend nah), 1951
 • Úpadek a triumf (Verfall und Triumph), 1914
 • Velká naděje jinak (Auf andre Art so große Hoffnung), 1951
 • Velký plán (Der große Plan), 1931
 • Všem! (An Alle!), 1919
 • Zimní bitva (Die Winterschlacht), 1942
 • Znovuzrození (Wiedergeburt), 1940
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987