Abraham A Sancta Clara (1644-1709) - vlastním jménem Johann Ulrich Megerle
Rakouský kazatel. Narodil se v Kreenheinstettenu. Pocházel z chudých poměrů, studoval na církevních školách a univerzitách v Německu, v Rakousku, v Itálii i v Praze. Byl augustiniánem a kazatelem (od roku 1677 císařským) ve Vídni a ve Štýrském Hradci. Jeho kázání patří k vrcholům barokní rétoriky. Byl bystrým pozorovatelem a humorným i satirickým komentátorem života všech společenských vrstev. Do kázání vplétal četné historky a bajky, užíval mnoha metafor, slovních hříček, přísloví i jadrných výrazů. Ve sbírkách kázání líčil řádění moru a vyzýval k obraně proti Turkům. Zemřel ve Vídni.

  • Arcišelma Jidáš (Judas, der Erzschelm), 1868-95 (4 díly)
  • Ďáblova radost, 1931
  • Dělníci knihy, 1946
  • Mísa plná dobré vůle, 1931
  • Pamatuj Vídni! (Mercks Wien), 1679
  • Pro každého něco (Etwas für alle), 1699
  • Sämtliche Werke, 1835-54 (21 dílů)
  • Vzhůru křesťané (Auf, auf, ihr Christen), 1683
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987