Vladimíra Dvořáková (1957) - rozená Pešková
Česká politoložka a latinoamerikanistka. Narodila se v Karlových Varech. Vystudovala historii a ruštinu na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v letech 1976-81. V roce 1982 na téže fakultě získala titul PhDr., v roce 1987 obhájila v orientálním ústavu 'ČSAV' kandidátskou disertační práci. V letech 1981-90 pracovala v oddělení Latinské Ameriky orientálního ústavu 'ČSAV', v letech 1990-92 v kabinetu politologie ústavu státu a práva 'ČSAV', od roku 1994 působí na katedře politologie fakulty mezinárodních vztahů 'Vysoké školy ekonomické'. Zde se roku 1994 habilitovala. V letech 1987-90 byla členkou redakční rady časopisu 'Latinská Amerika: Dějiny a současnost', od roku 1994 pracovala jako výkonná redaktorka časopisu 'Politologická revue', od roku 1996 působí jako šéfredaktorka časopisu 'Současná Evropa a Česká republika'. Od roku 1994 je členkou výkonného výboru 'České společnosti pro politické vědy'. Zabývá se zejména problematikou revolucí, závislostí, nerovnoměrným vývojem, přechody k demokracii a komparativní politikou. Spolupracuje především s Jiřím Kuncem (1947) a s Miloslavem Ransdorfem (1953).

 • Mexická zahraniční politika vůči Střední Americe, 1987
 • Náboženská otázka v brazilských dějinách, 1989
 • Nikaragua, 1990
 • Nový svět: obyvatelé a dobyvatelé, 1992
 • O přechodech k demokracii, 1994
 • Počátky formování národních států v Latinské Americe, 1992
 • Předpoklady a charakter osvobozeneckých válek, 1989
 • Předpoklady přechodu k demokracii, 1994
 • Sjednaná demokratizace, 1992
 • Staré struktury a lustrace v novodobých dějinách, 1992
 • Systém vlády v USA, 1998
 • Tanky v ulicích Peru, 1992
 • The Roots Of American Political Culture, 1988
 • Transformace systémů a demokracie, 1994
 • Úvahy nad přechodem k demokracii, 1992
 • Volby USA - 2000, 2001
 • Zahraniční politika a závislost: Případ Mexika (Foreign Policy And Dependency: The Case Of Mexico), 1988
  Kolektiv autorů: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri, Praha 1999