Willi Bredel (1901-1964)
Německý spisovatel, esejista a publicista. Narodil se v Hamburku. Jakožto syn dělníka se vyučil soustružníkem. Již v raném mládí se zapojil do revolučního dělnického hnutí. Po povstání v říjnu 1923 byl poprvé uvězněn. Za politickou a literární aktivitu byl v roce 1930 znovu vězněn. Roku 1932 navštívil Sovětský svaz. V roce 1933 ho fašisté internovali v koncentračním táboře, po roce se mu ale podařilo emigrovat do Prahy. Po návratu do Německa aktivně pracoval v mnoha kulturních funkcích (např. prezident 'Akademie umění'). Jeho dílo je podmíněno osobním zážitkem. Zemřel v Berlíně.

 • Die vitalien Brüder
 • Ernst Thälmann: Bojovník za socialismus, mír a svobodu (Ernst Thälmann: Beitrag zu einem politischen Lebensbild), 1948
 • Gesammelte Werke, 1961-76 (14 dílů)
 • Komisař na Rýně a jiné historické povídky (Der Komissar am Rhein und andere historische Erzählungen), 1940
 • Mlčící vesnice (Das schweigende Dorf), 1949
 • Nová kapitola (Ein neues Kapitel), 1959-64 (3 díly)
 • Odkaz frontového vojáka (Das Vermächtnis des Frontsoldaten), 1942
 • Padesát dnů (Fünfzig Tage), 1950
 • Paragraf o vlastnictví (Der Eigentumsparagraph), 1933
 • Pro tebe, svobodo (Für dich - Freiheit), 1959
 • Příbuzní a známí (Verwandte und Bekannte)
         - Otcové (Die Väter), 1941
         - Synové (Die Söhne), 1949
         - Vnukové (Die Enkel), 1953
 • Sedm básníků (Sieben Dichter), 1950
 • Setkání na Ebru (Begegnung am Ebro), 1939
 • Špicl a jiné povídky (Der Spitzel und andere Erzählungen), 1940
 • Továrna na výrobu strojů N & K (Maschinenfabrik N & K), 1930
 • Tvůj neznámý bratr (Dein unbekannter Bruder), 1937
 • Ulice Rosenhofstraße (Rosenhofstraße), 1931
 • V stalingradském kotli/Zvláštní zpravodaj/Porážka (Der Sonderführer), 1943
 • Zkouška (Die Prüfung), 1935
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987