Marie von Ebner-Eschenbachová (1830-1916) - rozená Dubská
Rakouská prozaička a dramatička spjatá životem i dílem s Moravou. Narodila se ve Zdislavicích. Roku 1856 přesídlila do Vídně. Nejznámějším dílem je román, v němž se česká služka vyrovnává s intrikami společensky výše stojícího okolí vlastní mravní velikostí. V roce 1903 obdržela na univerzitě ve Vídni čestný doktorát. Její novely i povídky jsou prodchnuty citem pro chudé, pochopením pro vyděděnce společnosti, vírou v lidi, kritickými postřehy vůči své vlastní vrstvě, láskou k rodné Moravě a k prostému člověku. Zemřela ve Vídni.

 • Aforismy (Aphorismen), 1880
 • Božena, 1876
 • Čubička (Die Spitzin), 1882
 • Doktor Ritter (Doctor Ritter), 1872
 • Doznání (Das Geständnis), 1861
 • Fialky (Die Veilchen), 1861
 • Gesammelte Werke, 1961 (9 dílů)
 • Herečka (Die Schauspielerin), 1861
 • Hodinářka Lotti (Lotti, die Uhrmacherin), 1881
 • Krajský fyzik (Der Kreisphysikus), 1882
 • Krambambuli, 1882
 • Marie Rolandová (Marie Roland), 1867
 • Mužská věrnost (Männertreue), 1874
 • Na zámku a ve vsi (Neue Schloßgeschichten), 1886
 • Nevěrec?/Bez víry? (Glaubenslos?), 1893
 • Nové povídky (Neue Erzählungen), 1881
 • Obecní dítě (Das Gemeindekind), 1887
 • Oversberg, 1881
 • Povídky (Erzählungen), 1875
         - Babička (Die Großmutter)
         - První zpověď (Die erste Beichte)
 • Povídky ze vsi a ze zámku (Dorfgeschichten und Schloßgeschichten), 1883
 • Pozdě narozený (Ein Spätgeborener), 1875
 • Premiant (Der Vorzugsschüler), 1882
 • Princezna z Banalienu (Die Prinzessin von Banalien), 1872
 • Rukávník (Der Muff), 1883
 • Slečna z lesů (Das Waldfräulein), 1872
 • Svobodní pánové z Gemperleinu (Die Freiherren von Gemperlein), 1881
 • Štědrý večer slečny Zuzanky, 1978
 • Vina neodčinitelná (Unsühnbar), 1889
 • Vzpomínky na Grillparzera (Erinnerungen an Grillparzer), 1914
 • Z dětství (Meine Kinderjahre), 1906
 • Že nechá rukulíbat (Er laßt die Hand küssen), 1885
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987