Georg Büchner (1813-1837)
Německý revoluční dramatik a politický spisovatel. Narodil se v Goddelau u Darmstadtu. Syn lékaře, studoval medicínu, filosofii a přírodní vědy. Účastnil se politického hnutí za svobodu, roku 1834 založil tajnou revoluční skupinu 'Společnost pro lidská práva'. Vyzýval k otevřenému povstání proti reakční vládě země a pranýřoval bohatství majetných vrstev společnosti. Po policejních výsleších prchl do francouzského Štrasburku, kde pokračoval ve studiích. Za výzkum nervového systému ryb získal v roce 1836 docenturu na univerzitě ve švýcarském Curychu, kde ale zanedlouho (v pouhých třiadvaceti letech!) zemřel při tyfové epidemii. Büchnerovo dílo je omezené rozsahem (vzniklo v krátkém rozpětí dvou let!), ale mimořádné svým významem. Stal se předchůdcem naturalistické i expresionistické dramatiky, jeho ironie se stupňovala až ke grotesce. Ve formě odmítl klasickou tradici a zavedl pravdivé, až brutální vylíčení skutečnosti ve spojitosti s existenciálními otázkami o smyslu života.

  • Básník Lenz (Lenz), 1835
  • Leonce a Lena (Leonce und Lena), 1836
  • Mír chýším! Válku palácům!, 1950
  • Posel hessenského venkova (Der Hessische Landbote), 1834
  • Sämtliche Werke und Briefe, 1962 (4 díly)
  • Smrt Dantonova (Dantons Tod), 1835
  • Vojcek (Woyzeck), 1836
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987