Adalbert Stifter (1805-1868)
Rakouský prozaik pocházející ze Šumavy. Narodil se v Horní Plané. Po otcově tragické smrti (1817) byl vychován matkou a prarodiči. Studoval práva, matematiku a přírodní vědy na univerzitě ve Vídni, navštěvoval také akademii umění. Stal se vychovatelem. Roku 1848 se usadil v Linci, kde se po dvou letech stal školním inspektorem a organizátorem hornorakouského školství. Po propuknutí zhoubné choroby v Linci zvolil dobrovolnou smrt.

 • Cornelie (Der Kondor), 1840
 • Horský křišťál (Bergkristall), 1845
 • Hrad bláznů (Die Narrenburg), 1841
 • Lesní poutník (Der Waldgänger), 1847
 • Pestré kameny (Bunte Steine), 1852/53 (2 díly)
 • Polní květiny (Feldblumen), 1840
 • Povídky, 1968-72 (3 díly)
 • Pozdní léto (Der Nachsommer), 1857
 • Sämtliche Werke, 1901-60 (24 dílů)
 • Studie (Studien), 1844-50 (6 dílů)
 • Vápenec (Kalkstein), 1848
 • Vesnička na suchopáru (Das Heidedorf), 1840
 • Vítek (Witiko), 1865-67
 • Z kroniky našeho rodu/Desky mého pradědečka (Die Mappe meines Urgroßvaters), 1841
 • Žula (Granit), 1849
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987