Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898)
Švýcarský lyrický básník a spisovatel. Narodil se v Curychu. Studoval právo, dějiny a filosofii, chtěl se stát malířem. Hodně cestoval (zejména po Francii a Itálii), velmi na něho zapůsobili antické a renesanční kulturní památky. Jako prozaik upřednostňoval historická témata, záměrně se vyhýbal aktuálním problémům. Od roku 1892 trpěl duševní chorobou, kterou zdědil po své matce. Zemřel v Kilchbergu u Curychu.

 • Amulet (Das Amulett), 1873
 • Angela Borgia, 1891
 • Básně (Gedichte), 1892
 • Chlapcovy útrapy (Die Leiden eines Knaben), 1883
 • Der römische Brunnen
 • Die Füße im Feuer
 • Dvacet balad Švýcarových (Zwanzig Balladen von einem Schweizer), 1864
 • Huttenovy poslední dny (Huttens letzte Tage), 1871
 • Jürg Jenatsch, 1876
 • Mnichova svatba (Die Hochzeit des Mönchs), 1884
 • Páže Gustava Adolfa (Gustav Adolfs Page), 1882
 • Pokušení Pescarovo (Die Versuchung des Pescara), 1887
 • Sämtliche Werke, 1955 (15 dílů)
 • Světec/Svatý (Der Heilige), 1880
 • Výstřel z kazatelny (Der Schuß von der Kanzel), 1877
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987