Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947)
Švýcarský prozaik píšící francouzsky. Narodil se v Cully-sur-Lausanne. Dvacet let žil v Paříži, od roku 1914 až do smrti v rodném kantonu Vaud, kam situoval i většinu svých románů (v tom se projevuje regionalismus jeho díla). Často až halucinační vize světa byly projevem autorovy úzkosti a znepokojení nad vším, co ohrožuje člověka. Napsal i básnické sbírky, eseje, krátké prózy, autobiografické knihy i dvousvazkový deník. Ramuzova tvorba měla vliv na francouzský regionalismus (Jean Giono (1895-1970)) i na naší meziválečnou literaturu. Zemřel v Pully.

 • Adam a Eva (Adam et Éve), 1932
 • Deník (2 díly)
 • Děs na hoře/Velká hrôza v hore (La grande peur dans la montagne), 1926
 • Farinet aneb Falešné peníze (Farinet ou la fausse monnaie), 1932
 • Krása na zemi
 • Míra člověka
 • Pastvina Derborence (Derborence), 1935
 • Pronásledovaný Jean-Luc (Jean-Luc persécuté), 1909
 • Přítomnost smrti (Présence de la mort), 1922
 • Savojský chlapec/Ztracený syn (Le garçon savoyard), 1936
 • Vláda zlého ducha (Le régne de l'esprit malin), 1914
 • Zpívající pastvina
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník světových literárních děl M-Ž, Odeon, Praha 1988