Christian Friedrich Hebbel (1813-1863)
Německý dramatik, lyrik a prozaik. Narodil se ve Wesselburenu. Po vyučení zedníkem se živil jako písař, později s podporou hamburské švadleny studoval práva, filosofii, historii a literaturu v Heidelbergu a v Mnichově. Dánské stipendium mu umožnilo cestovat (Kodaň, Paříž). Hebbel patří k nejvýznamnějším německým dramatikům 19. století. V dramatech formálně poplatných antice, Williamu Shakespearovi a Heinrichu von Kleistovi (1777-1811) se pokouší o realistické ztvárnění problémů člověka. Jeho dílem se zabýval František Xaver Šalda (1867-1937). Zemřel ve Vídni.

 • Agnes Bernauerová/Dcera lazebníkova (Agnes Bernauer), 1851
 • Deníky (Tagebücher), 1855
 • Gyges a jeho prsten (Gyges und sein Ring), 1853-54
 • Herodes a Mariamne (Herodes und Mariamne), 1846-48
 • Jenovefa (Genoveva), 1841
 • Judita (Judith), 1840
 • Lžidimitrij (Demetrius), 1864
 • Marie Magdaléna (Maria Magdalene), 1844
 • Matka a dítě (Mutter und Kind), 1859
 • Mé dětství (Meine Kindheit), 1846-54
 • Nibelungové (Die Nibelungen), 1855-60
         - Kriemhildenova pomsta (Kriemhildens Rache)
         - Nezranitelný Siegfried (Der gehörnte Siefried)
         - Siegfriedova smrt (Siegfrieds Tod)
 • Povídky a novely (Erzählungen und Novellen), 1855
 • Rubín (Der Rubin), 1849
 • Vilém I., 1861
 • Werke, 1901-07 (12 dílů)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987