Rudolf Říčan (1899-1975)
Přední český znalec domácí i světové evangelické písňové tvorby. Studoval teologii ve Vídni, v Praze, v Glasgowě a v Aberdeenu, poté historii na 'Univerzitě Karlově'. Od roku 1926 byl farářem. Zemřel v Praze.

  • Cesta církve osmi stoletími, 1954
  • Dějiny Jednoty bratrské, 1957
  • Jan Amos Komenský, muž víry, lásky a naděje, 1970
  • Od úsvitu reformace k dnešku, 1948
  • Prvních pět století církve, 1964
  • Život a dílo K. E. Lányho, 1935/38 (2 díly)
    Internet