Gavriil Vasilevič Xenofontov (1888-1938)
Jakutský (ruský) badatel, jenž se stal obětí stalinských represí. Po absolvování reálného gymnázia vystudoval právnickou fakultu na tomské univerzitě (1908-13) a stal se obhájcem. Jeho stěžejní kniha obsahuje původní texty vztahující se ke všem aspektům šamanismu, zaznamenané na území Jakutů, Burjatů a Evenků. Tato práce patří k základním pramenům při studiu šamanismu a pozdější badatelé z ní ve velké míře těžili. Publikoval také jazykovědné a kritické eseje a práce o Puškinovi. V dubnu roku 1938 byl Xenofontov zatčen a za šest dní popraven zastřelením.

  • Kult členství v uralsko-altajském šamanismu
  • Pastevecká civilizace a mytologická koncepce starého Východu
  • Sibiřští šamani a jejich orální tradice
           - Šamanismus a křesťanství, 1929
           - Šamanské báje a příběhy Jakutů, Burjatů a Evenků: K mytologii uralsko-ajtalských obyvatel severní Asie, 1928
    Internet