George Călinescu (1899-1965)
Rumunský literární historik a kritik, prozaik, publicista, básník a dramatik. Narodil se v Bukurešti. Studoval filosofii a literární vědu v Bukurešti a v Římě, poté byl profesorem rumunštiny a italštiny na univerzitě v Bukurešti. Autor významných monografií, které vycházejí z impresionistické metody a přesné teoretické přípravy, i cestopisných knih o Číně a o Sovětském svazu. Roku 1939 vedl protifašistický časopis 'Jurnalul literar'. Po druhé světové válce zaujal významné postavení také v politice. V posledních letech se věnoval zejména literárně-historické publicistice. Zemřel v Otopeni.

 • Černá komoda/Černá skříňka (Scrinul negru/Schicksal einer Lebedame), 1960
 • Dějiny rumunské literatury od počátků po současnost (Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent/Geschichte der rumänischen Literatur), 1941
 • Dílo Mihaie Eminesca (Opera lui Mihai Eminescu), 1934-36
 • Kniha o svatbě (Cartea nunţii), 1933
 • Otyliina záhada (Enigma Otiliei/Rätsel um Ottilie), 1938
 • Principy estetiky (Principii de estetică), 1939
 • Tři novely (Trei nuvele), 1949
 • Ubohý Ioanide (Bietul Ioanide/Rendezvous und Audienzen), 1954
 • Život Iona Creangă (Viaţa lui Ion Creangă), 1938
 • Život Mihaie Eminesca (Viaţa lui Mihai Eminescu), 1932
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988