Jakub Čišinski (1856-1909) - vlastním jménem Bart
Hornolužický lyrický básník, publicista, překladatel, dramatik a prozaik, představitel mladoburžoazního hnutí. Narodil se v Kukowě. V letech 1871-81 studoval malostranské gymnázium a teologickou fakultu v Praze. Po vojenské službě působil jako kaplan v Lužici, Drážďanech a Saské Kamenici a jako farní administrátor v Radebergu. V letech 1905-09 redigoval časopis 'Łužica'. Epochální význam má jeho patnáct básnických sbírek (snažil se do lužické poezie uvést evropské směry). Zemřel v Pančicy.

 • Formy, 1888
 • Ich will zum Licht, 1981
 • Kniha sonetů (Kniha sonetow), 1884
 • Krev a vlast (Krew a kraj), 1900
 • Lužické obrázky (Serbske wobrazki), 1908
 • Lužické tóny (Serbske zynki), 1897
 • Moje lužické krédo (Moje serbske wuznaće), 1891
 • Na hradišti (Na hrodžišću), 1880
 • Potichu (Za ćichim), 1906
 • Pravda a poezie (Prawda a poezija)
 • Příroda a srdce (Přiroda a wutroba), 1889
 • S orlím křídlem (Z křidłom worjołskim), 1904
 • S rozmachem, dopadem a doškrabkem (Z wotmachom, z domachom, z doškrabkom), 1913
 • S vlasteneckým jásáním (Z juskom wótčinskym), 1904
 • Sebrané spisy (Zhromadžene spisy), 1969-85 (14 dílů)
 • Světlo z výše (Swětło z wyšiny), 1907
 • Vlastenec a odrodilec (Narodowc a wotrodženc), 1879-80
 • Výbor básní, 1906/46 (2 díly)
 • Vybraná sbírka básní (Wubrana zběrka basni), 1951
 • Výskání i stýskání (Wysk a stysk), 1905
 • Ze života (Ze žiwjenja), 1899
 • Ženich (Nawoženja), 1876-77
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987