Friedrich Wolf (1888-1953)
Německý dramatik, prozaik a publicista. Narodil se v Neuwiedu nad Rýnem v rodině židovského obchodníka. Vystudoval medicínu v Tübingenu, Bonnu a Berlíně. Emigroval do Sovětského svazu, odkud podnikal přednáškové cesty do Spojených států a Skandinávie. V roce 1939 byl ve Francii internován v koncentračním táboře, odkud roku 1941 uprchl do Moskvy. V letech 1950-51 byl velvyslancem v Polsku. Zemřel v Lehnitzu u Berlína.

 • Beaumarchais, 1941
 • Bummi, 1951
 • Chudý Konrad (Der arme Konrad), 1924
 • Co člověk zaseje (Was der Mensch säet...), 1945
 • Cyankáli (Cyankali), 1929
 • Doktorka Lilly Wannerová (Dr. Lilli Wanner), 1944
 • Dva na hranicích (Zwei an der Grenze), 1938
 • Floridsdorf, 1935
 • Gesammelte Werke, 1960-68 (16 dílů)
 • Jako lesní zvěř (Wie Tiere des Waldes), 1947
 • Kiki, 1942
 • Kotorští námořníci/Vzpoura na Sv. Jiří (Die Matrosen von Cattaro), 1930
 • Kožich z Ruska (Der Russenpelz), 1942
 • Loď na Dunaji (Das Schiff auf der Donau), 1938
 • Lucie a rybář pařížský (Lucie und der Angler von Paris), 1946
 • Menetekel aneb Létající tácky (Menetekel oder Die fliegenden Untertassen), 1952
 • Návrat synů (Heimkehr der Söhne), 1944
 • Pohádky pro největší (Märchen für große und kleine Kinder), 1946
 • Profesor Mamlock (Professor Mamlock), 1933
 • Rada bohů (Der Rat der Götter), 1949
 • Starostka Anna (Bürgermeisterin Anna), 1950
 • Světla nad zákopy/Povídky, krátká próza, skeče (Erzählungen, Kurzgeschichten, Sketche), 1952
 • Thomas Müntzer, muž s duhovou vlajkou (Thomas Müntzer, der Mann mit der Regenbogenfahne), 1953
 • To jsi ty (Das bist du), 1919
 • Trojský kůň (Das trojanische Pferd), 1936
 • Umění je zbraň (Kunst ist Waffe), 1928
 • Vlastenci (Patrioten), 1946
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987