Ivan Minčov Vazov (1850-1921)
Bulharský básník, prozaik, dramatik a překladatel. Narodil se v Sopotu. Roku 1870 se připojil k bulharské revoluční emigraci, po čtyřech letech se však vrátil a zapojil se do příprav na povstání. Po jeho neúspěchu v roce 1876 utekl přes Cařihrad do Rumunska. Po osvobození Bulharska se věnoval organizační a politické činnosti. V letech 1882-85 vydával časopis 'Nauka'. Poté žil až do roku 1889 v Oděse. V roce 1890 založil časopis 'Dennica'. V letech 1897-99 byl ministrem osvěty. Dominantou Vazovova díla je osvobozenecká romantika s obranným, oslavným i kritickým patosem. Zemřel v Sofiji.

 • Balkánské písně, 1951
 • Borislav, 1909
 • Bulharka a jiné novely, 1949
 • Carevna z Kazaláru
 • Chašové
 • Do propasti (Kăm propast), 1910
 • Epopej zapomenutých (Epopeja na zabravenite), 1881-84
 • Gusle (Gusla), 1881
 • Hlasy (Zvukove), 1893
 • Itálie (Italia), 1884
 • Ivajlo, 1913
 • Kariéristi (Službogonci), 1903
 • Korouhev a gusle/Zástava a gusle (Prjaporec i gusla), 1876
 • Májová kytice (Majska kitka), 1880
 • Mitrofan, 1881
 • Nedávno (Neotdavna), 1881
 • Nemilí - nedrazí (Nemili - nedragi), 1883
 • Nová země (Nova zemia), 1896
 • Novely a povídky (Povesti i razkazi), 1891-93
 • Pod jařmem (Pod igoto), 1889-90
 • Pod kanonádou vítězství (Pod gărma na pobedite), 1914
 • Pod naším nebem (Pod našeto nebe), 1906
 • Přimluvte se u ministra
 • Ruska, 1883
 • Slivnica, 1886
 • Sosna (Borăt), 1870
 • Stesky Bulharska (Tăgite na Bălgarija), 1877
 • Strejcové (Čičovci), 1885
 • Svetoslav Terter, 1907
 • Šeřík mi zavoněl (Ljuleka mi zamirisa)
 • Tři poémy
 • Velká Rilská poušť (Velikata Rilska pustiňa), 1904
 • Výbor z díla, 1950 (2 díly)
 • Vykoupení (Izbavlenije), 1878
 • Zavoňal mi orgován (Lulaka mi zamirisa), 1919
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník světových literárních děl M-Ž, Odeon, Praha 1988