Wolfgang Borchert (1921-1947)
Německý prozaik, dramatik a lyrický básník, typický zástupce zrazené generace navrátilců z druhé světové války. Narodil se v Hamburku. Jako knihkupecký příručí a začínající herec byl v roce 1941 povolán na frontu, kde byl o rok později těžce raněn. Poté byl pro své protiválečné názory vícekrát vězněn a nakonec i odsouzen k smrti, místo výkonu trestu byl poslán těžce nemocen na ruskou frontu. Pro nemoc byl propuštěn a znovu vězněn. Po skončení války se vrátil domů neschopen pohybu. O dva roky později jej přátelé odvezli na léčení do Švýcarska, tam ale v Basileji vzápětí předčasně zesnul. Bylo mu pouhých 26 let. Borchertovo hluboce humanistické, byť rozsahem omezené dílo vzbudilo hned po vydání neuvěřitelný ohlas.

 • Gesammelte Werke, 1949
 • Lucerna, noc a hvězdy (Laterne, Nacht und Sterne), 1946
 • Pampeliška (Die Hundeblume), 1947
 • Signály svědomí, 1959
 • Smutné geránie (Die traurigen Geranien), 1962
 • Smutný studený svět, 1976
 • Toto úterý (An diesem Dienstag), 1947
 • Venku přede dveřmi (Draußen vor der Tür), 1946
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987