Hermann Bahr (1863-1934)
Rakouský dramatik, prozaik, publicista, esejista a literární kritik. Narodil se v Linci jako syn liberálního politika. Studoval filosofii, práva a ekonomii, byl lektorem. Cestoval po Evropě i Africe. Redaktor časopisu 'Freie Bühne', v letech 1894-99 řídil kulturní rubriku ve vídeňském časopisu 'Die Zeit'. V letech 1906-07 byl režisérem v 'Deutsches Theater'. Od roku 1912 žil v Salcburku. V roce 1918 byl krátce hlavním dramaturgem v 'Burgtheateru'. Často předjímal literární módu, prošel mnoha směry od naturalismu, impresionismu až k expresionismu, od pokrokových názorů přes anarchismus ke katolicismu. Klonil se k novoromantismu, tvořil mj. pod vlivem Arthura Schnitzlera. Zemřel v Mnichova.

 • Austriaca, 1911
 • Autoportrét (Selbstbildnis), 1923
 • Burgtheater, 1919
 • Cesta po Dalmácii (Dalmatische Reise), 1909
 • Děti (Die Kinder), 1911
 • Dialog o tragičnu (Dialog vom Tragischen), 1903
 • Divadlo (Theater), 1897
 • Herečka (Die Rahl), 1908
 • Hlas (Die Stimme), 1916
 • Ke kritice moderny (Zur Kritik der Moderne), 1890
 • Koncert (Das Konzert), 1909
 • Kverulant (Der Querulant), 1914
 • Matka (Die Mutter), 1891
 • Mistr (Der Meister), 1904
 • Nanebevstoupení (Himmelfahrt), 1916
 • Noví lidé (Die neuen Menschen), 1887
 • Nový styl (Der neue Stil), 1893
 • O Goetheovi (Um Goethe), 1917
 • Okamžik (Der Augenblick), 1917
 • Pavouk/Čert (Der Krampus), 1901
 • Princip (Das Prinzip), 1912
 • Překonání naturalismu (Die Überwindung des Naturalismus), 1891
 • Umělcovo poslání (Sendung des Künstlers), 1924
 • Vedle lásky (Neben der Liebe), 1892
 • Vídeň (Wien), 1907
 • Vídeňačky (Die Wienerinnen), 1900
 • Vídeňské divadlo (Wiener Theater), 1899
 • Žlutý slavík (Die gelbe Nachtigall), 1907
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987