Braun Volker (1939)
Německý básník, dramatik, prozaik a esejista. Narodil se v Drážďanech. Po studiu gymnázia byl zaměstnán v tiskárně, v letech 1953-59 pak v hlubinném dole. Po vyučení strojníkem pracoval v dole povrchovém. V letech 1960-64 vystudoval filosofii v Lipsku. V letech 1965-66 byl dramaturgem v divadle 'Berliner Ensemble', poté spolupracovníkem 'Deutsches Theater' v Berlíně. Navštívil mj. Sovětský svaz, Anglii, Kolumbii, Peru, Japonsko a Spojené státy. Stal se vůdčí osobností básnické generace počátku šedesátých let. Tvoří lyriku přírodní i intimní, vždy však s výrazným společenským podtextem. Nyní žije v Berlíně.

 • Bodenloser Satz, 1990
 • Böhmen am Meer, 1992
 • Der Stoff zum Leben, 1990
 • Der Wendehals, 1995
 • Die unvollendete Geschichte und ihr Ende, 1998
 • Die vier Werkzeugmacher, 1996
 • Die Zickzackbrücke: Ein Abrißkalender, 1992
 • Dimitrij (Dmitri), 1980
 • Guevara aneb Sluneční stát (Guevara oder Der Sonnenstaat), 1975
 • Hans Faust, 1968
 • Hinze-Kunze-Roman, 1985
 • Iphigenie in Freiheit, 1992
 • Jitro přichází, 1973
 • Langsamer knirschender Morgen, 1987
 • Leninova smrt (Lenins Tod), 1970
 • Lustgarten, Preußen. Ausgewählte Gedichte, 1996
 • My a ne oni (Wir und nicht sie), 1970
 • Nedokončený příběh (Unvollendete Geschichte), 1975
 • Nenucený Kastův život (Das ungezwungne Leben Kasts), 1972-79
 • Nestačí prostá pravda (Es genügt nicht die einfache Wahrheit), 1973
 • Povídání o Horákovi a Novákovi/Petr a Pavel (Berichte über Hinze und Kunze), 1984
 • Proti symetrickému světu (Gegen die symmetrische Welt), 1974
 • Provokace pro mě (Provokation für mich), 1965
 • Siegfried. Protokoly o ženách. Německá hrůza (Siegfried. Frauenprotokolle. Deutscher Furur), 1985
 • Společnost přechodné doby (Die Übergangsgesellschaft), 1984
 • Texte in zeitlicher Folge, 1989-93 (10 dílů)
 • Tinka, 1973
 • Trénink vzpřímené chůze (Training des aufrechten Gangs), 1979
 • Tumulus, 1999
 • Veliký mír (Großer Frieden), 1979
 • Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie, 1988
 • Vorläufiges, 1966
 • Vyhlášení války (Kriegserklärung), 1967
 • Vyklápěči (Die Kipper), 1965
 • Wir befinden uns insoweit wohl. Wir sind erst einmal am Ende. Äußerungen, 1998
 • Zdatní synové Sisyfa, 1979
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  http://www.uni-paderborn.de/extern/fb/3/litwiss/neuere/allgemein/braun/htm