Paul Ludwig/Paul-Louis Landsberg (1901-1944)
Německý filosof židovského původu. Představitel křesťanského personalismu, žák Maxe Schelera (1874-1928). Zabýval se problémy lidské svobody a odpovědnosti z hlediska konečnosti existence a smrti. Pokoušel se řešit též etické fenomény mučednictví a sebevraždy. Landsberg byl profesorem filosofie na univerzitách v Bonnu, v Barceloně a v Paříži. V roce 1933 sice emigroval z Německa, v jižní Francii se však stejně za druhé světové války dostal do rukou gestapa a nakonec zahynul v koncentračním táboře Oraniemburg-Sachsenhausen.

 • Einführung in die philosophische Anthropologie (Introducere in antropologia filozofica), 1934
 • Křesťanské pojetí osoby, 1990
 • La Edad Media y nosotros, 1925
 • Pascals Berufung (Vocatia lui Pascal), 1929
 • Essai sur l'experience de la mort suivi de Le probleme moral du suicide (The Experience Of Death: The Moral Problem Of Suicide/Eseu despre experienta mortii, urmat de Problema morala a sinuciderii/Ensayo sobre el problema de la muerte: El problema moral del suicidio), 1937
 • Wesen und Bedeutung der platonishchen Adademie (Esenta si importanta Academiei platoniciene), 1923
 • Zkušenost smrti (Die Erfahrung des Todes/La experiencia de la muerte), 1935
 • Zur Soziologie der Erkenntnistheorie (Contributii la sociologia teoriei cunoasterii), 1931
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  http://pangea.upc.es/spie/iem/esprit/autores.html
  http://www.hall-of-memory.de/antholo/ainhalt.htm
  http://www.humanitas.ro/htdocs/carte/autor.php3?id=217
  http://www.sfz.sk/chapan.htm