Zaharia Stancu (1902-1974)
Rumunský spisovatel, novinář a publicista. Narodil se v Salcii. Za protifašistickou orientaci byl deportován do tábora v Tîrgu-Jiu. Po válce byl šéfredaktorem týdeníku 'Gazeta literată', ředitelem 'Národního divadla' v Bukurešti, členem 'Rumunské akademie věd' a předsedou 'Svazu rumunských spisovatelů'. Zasloužil se o rozvoj rumunské literatury a jejích institucí. Zemřel v Bukurešti.

 • Bosý (Desculţ/Barefoot), 1948
 • Býčí šíje (Cefe de taur), 1955
 • Cikánský tábor (The Gypsy Tribe), 1973
 • Costandina, 1966
 • Červený strom (Pomul roşu), 1940
 • Dny v táboře (Zile de lagăr)
 • Hra se smrtí (Jocul cu moartea/A Gamble With Death), 1963
 • Jak jsem tě miloval (Ce mult te-am iubit), 1968
 • Kočovníci (Šatra), 1968
 • Kořeny jsou hořké (Rădăcinile sînt amare), 1958-59 (5 dílů)
 • Květy země (Florile pămîntului), 1954
 • Pro lidi této země (Pentru oamenii acestui pămînt), 1961-71
 • Prosté verše (Poeme simple), 1927
 • Psi (Dulăi), 1952
 • Století prostého člověka (Secolul omului de jos)
 • Sůl je sladká (Sarea e dulce), 1955
 • Šabla času (Sabia timpulni), 1972
 • Šeptaná píseň (Cîntec şoptit), 1970
 • Šílený les (Pădurea nebună), 1967
 • Tráva (Iarbă)
 • Vítr a déšť (Vîntul şi ploaia), 1969 (3 díly)
 • Zlatý zvon (Clopotul de aur), 1939
 • Zvony a hrozny (Clopote şi struguri)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://wiem.onet.pl/wiem/004acf.html