Jindřich Chalupecký (1910-1990)
Český výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik a překladatel. Manžel Jiřiny Haukové. Po maturitě na pražském gymnáziu (1928) studoval na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' (1932). Poté byl učitelem a působil v různých organizacích výtvarných umělců. Stal se teoretickým mluvčím 'Skupiny 42', byl vydavatelem a redaktorem časopisu 'Listy' (1946-48). Proslul zejména jako autor odborných studií, esejů a publikací zaměřených na smysl moderního umění a jeho místo v soudobé průmyslové společnosti a na nové umělecké proudy. Překládal T. S. Eliota (1947), vydal dílo F. Halase (1963) a uspořádal dílo J. Demla (1991). Zemřel v rodné Praze.

 • Cesta Jiřího Koláře, 1984
 • Cestou necestou 1934-1989, 1989
 • Evropa a umění, 2001
 • Expresionisté, 1992
 • František Janoušek, 1991
 • Il surrealismo erotico Ladislav Novák, 1974
 • Intelektuál za socialismu, 1949
 • Kultura a lid, 1947
 • Na hranicích umění, 1987
 • Nové umění v Čechách, 1985
 • O dada, surrealismu a českém umění, 1977
 • Obhajoba umění 1934-1948, 1988
 • Podobizna umělce v moderním věku: Duchampsovské meditace, 1982 (2 díly)
 • Poezie a politika, 1984
 • Richard Weiner, 1947
 • Smysl moderního umění, 1944
 • Svět, v němž žijeme, 1940
 • Tíha doby, 1997
 • Úděl umělce, 1998
 • Umění dnes, 1966
 • V. Jakovlev, 1976
 • Veliká příležitost: Poznámky k reorganizaci českého výtvarnictví, 1946
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000