Siger Brabantský (asi 1235-1284) - latinsky Sigerus de Brabantia
Francouzský filosof a teolog, nejvýznamnější představitel latinských averroistů na pařížské fakultě v 60. letech 13. století. Obhajoval nezávislost filosofie na teologii. Svět je podle Sigera věčný, všechno dění v přírodě je determinované. Jedinečná nesmrtelná lidská duše neexistuje, lidský intelekt je svou podstatou (poznává stálé a neměnné) univerzální, tudíž je jeden a všem lidem společný. Siger byl kritizován Bonaventurou a Tomášem Akvinským, jeho názory byly odsouzeny církví (1270). Siger sice své názory modifikoval a posléze se distancoval i od dalších aristotelských postojů, avšak v Římě, kde se chtěl obhájit před nejvyšší církevní autoritou, byl zavražděn svým sekretářem.

 • De aeternitate mundi
 • Impossibilia (6 dílů)
 • O rozumové duši (De anima intellectiva)
 • Quaestio utrum haec sit vera: Homo est animal, nullo homine existente
 • Quaestiones in tertium librum De anima
 • Quaestiones logicales
 • Quaestiones naturales
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999
  http://www.newadvent.org/cathen/13784a.htm