Jindřich Honzl (1894-1953)
Český režisér, divadelní teoretik a kritik, překladatel a pedagog. Autor teoretických úvah o struktuře divadelního díla. Narodil se v Humpolci. Po ukončení humpolecké měšťanské školy absolvoval v Praze učitelský ústav (1914) a až do roku 1927 vyučoval chemii a fyziku. Již v březnu 1926 vstoupil do 'Osvobozeného divadla', kde působil až do jeho zákazu v roce 1938 jako režisér, zejména revuálních inscenací Jiřího Voskovce a Jana Wericha. V letech 1945-51 působil v 'Národním divadle' v Praze (mj. jakožto šéf činohry). Od roku 1951 až do své smrti vedl katedru divadelní vědy na pražské 'DAMU'. Svou experimentální tvorbou na avantgardních scénách se Honzl zařadil mezi vůdčí osobnosti českého meziválečného divadla (především po bok Emila Františka Buriana). Zemřel v Praze.

 • Cizinci o Praze/Večer o Praze, 1940
 • České písně kramářské, 1941
 • Divadélko pro 99, 1964
 • Divadelní a literární podobizny, 1959
 • Dvě lásky Mikoláše Alše, 1941
 • Jindřich Honzl o režii a herectví, 1979
 • K novému významu umění, 1956
 • Moderní ruské divadlo, 1928
 • Národní hrdina Julius Fučík, 1964
 • Navrhujeme školu pro výchovu filmového dorostu, 1939
 • O proletářském divadle, 1922
 • Pásmo o Puškinovi, 1937
 • Pivovar v Sojkově, 1962
 • Pohyb divadelního znaku
 • Román lásky a cti, 1940
 • Roztočené jeviště, 1925
 • Scéna v zaumském jazyce, 1927
 • Sláva a bída divadel, 1937
 • Sovětské divadlo, 1936
 • Studio Národního divadla: Program a cíl, 1945
 • Svatby, 1962
 • Třicet let sovětského divadla, 1947
 • Večer poezie 1900, 1940
 • Večer s Vítězslavem Nezvalem, 1939
 • Viktor Dyk: Torzo, 1941
 • Základy a praxe moderního divadla, 1963
 • Zoufalství věštců, 1918
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000