Juana de Ibarbourouová (1895-1979) - vlastním jménem Juana Fernándezová Moralesová
Uruguayská spisovatelka. Narodila se ve městě Melo (Cerro Largo). Ve dvaceti letech se provdala a roku 1915 přestěhovala do hlavního města. Hlavními tématy jejích prvních sbírek jsou její šťastné dětství a dospívání na venkově, sepětí s přírodou, probuzení smyslů a naplnění milostného citu. Z doznívajícího modernismu převzala především smyslovost, veršovou uvolněnost a hudebnost. Její poezie byla vřele přijata a její věhlas ještě upevnila sbírka, v níž uplatnila i nové avantgardní cítění. V 30. a 40. letech psala zejména básnické prózy a vydala i hru pro děti. Stala se oficiální národní básnířkou, v roce 1947 byla přijata za členku 'Národní literární akademie' a roku 1959 obdržela 'Velkou národní cenu' za literaturu. Z jistého stereotypu se vymanila zvláště ve svých posledních sbírkách, v nichž s novými tématy, jako byly stáří a blížící se smrt, nalezla i novou oproštěnou, až úsečnou básnickou řeč. Zemřela v Montevideu.

 • Chvály Panny Marie (Loores de Nuestra Seňora), 1934 (próza)
 • Démantové jazyky (Las lenguas de diamante), 1919 (poezie)
 • Divoký kořen (Raíz salvaje), 1922 (poezie)
 • Dualismus (Dualismo), 1953 (poezie)
 • Elegie (Elegía), 1966 (poezie)
 • Jestřáb (Azor), 1953 (poezie)
 • Juan Voják (Juan Soldado), 1971 (próza)
 • Naplavený kámen (Canto rodado), 1958 (próza)
 • Natašiny sny (Los sueňos de Natacha), 1945 (drama)
 • Obrázky z bible (Estampas de la Biblia), 1934 (próza)
 • Osudové romance (Romances del destino), 1955 (poezie)
 • Pasažérka (La pasajera), 1967 (poezie)
 • Písařova poselství (Mensajes del escriba), 1953 (poezie)
 • Souborné dílo (Obras completas), 1968 (výbor)
 • Svěží džbán (El cántaro fresco), 1920 (próza)
 • Větrná růžice (La rosa de los vientos), 1930 (poezie)
 • Zlato a bouře (Oro y tormenta), 1956 (poezie)
 • Ztracená (Perdida), 1953 (poezie)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, Praha 1996