Philip Morin Freneau (1752-1832)
Americký básník a novinář. Narodil se v New Yorku. Účastnil se války za nezávislost, stal se britským válečným zajatcem, později prvním profesionálním novinářem, redaktorem jeffersonovské 'National Gazette'. Psal vlastenecké básně a satiry, přírodní lyriku a poezii s hrůzostrašnými náměty. Jako první americký básník umělecky ztvárňoval život Indiánů. Zemřel ve Freeholdu (New Jersey).

 • Básně Philipa Freneaua, napsané většinou během nedávné války (The Poems Of Philip Freneau, Written Chiefly During The Late War), 1786
 • Britská vězeňská loď (The British Prison Ship), 1781
 • Dopisy o rozličných zajímavých a důležitých tématech (Letters On Various Interesting And Important Subjects), 1799
 • Father Bombo's Pilgrimage To Mecca, 1770
 • Indiánské pohřebiště (The Indian Burying Ground), 1788
 • Indiánský student (The Indian Student), 1788
 • Poems, 1929
 • Sbírka básní napsaných mezi rokem 1797 a současností (A Collection Of Poems Written Between The Year 1797 And The Present Time), 1815
 • The Poems Of Philip Freneau, Poet Of The American Revolution, 1902 (3 díly)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.americanpoems.com/poets/philipfreneau
  http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/chap2/freneau.html