Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo (1810-1877)
Portugalský romanopisec, básník, povídkář a esejista. Významný historik a novinář. Autor historických děl a řady polemických spisů a politických pamfletů. Narodil se v Lisabonu. Z finančních důvodů nemohl navštěvovat univerzitu, absolvoval tedy obchodní akademii a kurz diplomacie, studoval cizí jazyky. Založil literární týdeník 'O Panorama' a časopis 'O País' (1851). Polemicky vystupoval proti klerikalismu, své ideje vyjádřil v roce 1836 v básnickém souboru. V mladších letech psal romantickou, poněkud rétorickou poezii a do portugalské literatury uvedl historický román ve stylu Waltera Scotta s náměty z domácích středověkých dějin. Zemřel ve Vale de Lobos.

 • Básně (Poesias), 1850
 • Cisterciácký mnich (O monge de Cister), 1848
 • Dějiny Portugalska (História de Portugal), 1846-53 (4 díly)
 • Dějiny vzniku a zavedení inkvizice v Portugalsku (História da origem e estabelecimento da inquisiçáo em Portugal), 1854-59 (3 díly)
 • Drobná dílka (Opúsculos), 1873-76 (2 díly)
 • Harfa věřícího (A harpa do crente), 1838
 • Hlas prorokův (A voz do profeta), 1836/37 (2 díly)
 • Já a duchovenstvo (Eu e o clero), 1850
 • Portugalské historické památky (Portugaliae monumenta historica)
 • Presbyter Eurich (Eurico, o presbítero), 1844
 • Slavnostní slova (Solemnia verba), 1850
 • Studie o občanském sňatku (Estudos sobre o casamento civil), 1866
 • Šašek (O bobo), 1878
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999
  http://www.encyclopedia.com/articles/21446.html